Dự kiến đến ngày 19/3, sau khi Talisman khắc phục hoàn toàn sự cố, Công ty Khí Cà Mau sẽ cung cấp đầy đủ khí cho các nhà máy Điện, Đạm và các hộ tiêu thụ khác tại Cà Mau.

    Talisman Energy Inc (Canada) là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên toàn cầu và chính thức đầu tư vào Việt Nam từ năm 2001, thông qua việc mua lại cổ phần trong hợp đồng PM3-CAA nằm trong vùng chồng lấn và Lô 46-Cái Nước.

    Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện miền Nam an toàn, ổn định, liên tục, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị liên quan huy động 1 tổ máy của nhà máy điện Ô Môn chạy bằng dầu FO và huy động thêm 2 - 3 tổ máy tuabin khí của các nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO.


Mr. Lâm Hiếu: 0913.728.987

Hỗ trợ trực tuyến

ms.Trinh: 0982.309.822

Hỗ trợ trực tuyến