Năm 2013, phiên họp Hội đồng lần thứ 41 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phê duyệt kế hoạch khai thác 5,4 triệu tấn dầu thô. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch này cũng rất khó khăn do các mỏ đang trong giai đoạn suy giảm sản lượng của các đối tượng khai thác, chi phí khai thác một tấn dầu ngày càng tăng. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, để duy trì sự phát triển ổn định và lâu dài của Liên doanh, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đầu tư tìm kiếm thăm dò các khu vực mới, việc khai thác và tận thăm dò có hiệu quả các mỏ ở Lô 09-1 theo các sơ đồ công nghệ đã được phê duyệt có ý nghĩa quan trọng, trong đó công tác nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu ở các đối tượng khai thác của Vietsovpetro có một vai trò cực kỳ quan trọng.
  Viện phó Viện NIPI Phạm Xuân Sơn cho rằng, để đảm bảo ổn định sản lượng khai thác dầu khí trong thời gian tới, cần phải thực hiện tốt các giải pháp đã được đề xuất trong các sơ đồ công nghệ như, phải đảm bảo đúng tiến độ xây dựng và đưa các công trình mới vào khai thác như đưa vào làm việc BK-17 (tháng 11-2013), khai thác ở đối tượng Oligoxen trên, khu vực phía nam mỏ Bạch Hổ; đưa vào làm việc BK-16, khai thác ở đối tượng Mioxen dưới, khu vực phía nam mỏ Bạch Hổ (tháng 10-2014); đưa mỏ khí Thiên Ưng thuộc Lô 04-3 vào khai thác (quý IV/2015). Theo dự báo, nếu đưa vào khai thác đúng tiến độ, các công trình trên sẽ đạt đỉnh sản lượng vào năm 2016, đóng góp mức sản lượng trên 400 ngàn tấn dầu quy đổi/năm.
  IMG_1029.JPG

  Bên cạnh đó cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá phân bố trữ lượng dầu còn lại trong vỉa, đề xuất vị trí các giếng khoan đan dày, cắt thân 2 nhằm đưa vào khai thác các vùng trữ lượng chưa được huy động, đảm bảo tận thu hồi các đối tượng đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời phải đảm bảo việc vận hành mỏ theo đúng các giải pháp đã được nêu trong các sơ đồ công nghệ. Cùng với đó là nghiên cứu và áp dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu. Theo các đánh giá mới nhất, ngoài trữ lượng thu hồi trên 40 triệu tấn, tiềm năng thu hồi của các khu vực chưa thăm dò ở Lô 09-1 còn 20-30 triệu tấn. Việc tận thăm dò, đánh giá và đưa các khu vực này vào khai thác có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần chặn đà suy giảm sản lượng của Liên doanh.
  Đề cập đến vấn đề này, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Trần Văn Thường cho biết, việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu đã góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu theo từng tháng đã đặt ra, tạo cơ sở cho việc hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác cho cả năm của Liên doanh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013. Tính đến ngày 30-9-2013 đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu 4.163.747 tấn dầu (đạt 102% kế hoạch); bơm ép nước 7.180.275m3 (đạt 105.3% kế hoạch). Trong đó, xuất khẩu 4.100.152,459 tấn dầu thô, đạt 98,5% kế hoạch. Sửa chữa lớn 66 lượt giếng, xử lý 41 lượt vùng cận đáy giếng với gia tăng hơn 48 ngàn tấn dầu và đưa 18 giếng mới vào hoạt động khai thác.
  Để đảm bảo kế hoạch khai thác dầu, khí và bơm ép nước, cùng với các đơn vị khác trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Xí nghiệp Khai thác (XNKT) đã tiến hành thực hiện một khối lượng lớn công việc, bao gồm sửa chữa, cải hoán hệ thống công nghệ, xây dựng và đưa các công trình mới vào làm việc đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phục vụ sản xuất kịp thời. Sẽ phấn đấu đến hết năm 2013, sản lượng khai thác dầu vượt trên 100.000 tấn so với kế hoạch như nghị quyết Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 42 giao.
  Tuy nhiên, Giám đốc XNKT cũng thẳng thắn chia sẻ, việc áp dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu trong những năm qua chỉ thu được hơn 18 nghìn tấn dầu, số lượng các giải pháp còn nghèo ý tưởng và ít về số lượng, phần lớn tập trung vào những đề xuất của các nhà thầu, chưa thấy những đề xuất xuất phát từ nội tại Vietsovpetro, chưa tương xứng với vai trò quan trọng vốn có của công tác nâng cao hệ số thu hồi dầu các mỏ ở giai đoạn cuối khai thác. Đầu tư vào công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ mới để gia tăng hệ số thu hồi dầu các năm 2011, 2012 và 2013 so với chi phí sản xuất chưa thực sự tương xứng. “Qua đó cho thấy chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến công tác nâng cao hệ số thu hồi dầu. Hiện tại trên thế giới khoảng 2,3 triệu thùng/ngày dầu thu được từ các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu và trên những tài liệu công bố thì Mỹ 760 nghìn thùng/ngày, Canada 400 nghìn thùng/ngày, Trung Quốc 280 nghìn thùng/ngày và các nước thuộc Liên Xô cũ 200 nghìn thùng/ngày, các nước còn lại là 700 nghìn thùng/ngày” - Giám đốc XNKT cho biết thêm.
  Cùng quan điểm này, Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa cũng thẳng thắn nhìn nhận là: “Vietsovpetro đã triển khai vấn đề này còn chậm, công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã mất 5 đến 6 năm mới có kết quả. Vì thế, hiện nay phải tăng tốc trong các hoạt động nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu, mà hội thảo: “Các giải pháp gia tăng hệ số thu hồi dầu” ở Đà Lạt vừa qua đã cho Liên doanh thêm nhiều kinh nghiệm trong việc này”.
  Trên thực tế, trong những năm tiếp theo nếu không có phát hiện mỏ mới thì sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro trong Lô 09-1 sẽ tiếp tục suy giảm chỉ đạt sản lượng dưới 5 triệu tấn/năm, vấn đề khai thác từ các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu các đối tượng Vietsovpetro quản lý đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa và tập trung mọi trí tuệ tập thể nhân lực và tài chính cần thiết như gây quỹ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu từ thu nhập bán dầu. Đồng thời, Liên doanh đã thành lập ban chỉ đạo đề án này do Phó tổng giám đốc địa chất Lê Việt Hải phụ trách.
  Phó tổng giám đốc Vietsovpetro Lê Minh Tuân cũng nhấn mạnh đến những khó khăn mà Vietsovpetro đang gặp phải. Tuy nhiên, xem qua nguồn tài chính chi cho việc nghiên cứu và thực hiện các biện pháp công nghệ tăng hệ số thu hồi dầu thì Vietsovpetro chưa áp dụng mạnh. Vừa rồi, nhiều người nói đến công nghệ khoan ngang cho hệ số thu hồi dầu rất cao nhưng Vietsovpetro cũng chưa áp dụng. Do đó, chúng ta phải áp dụng những giải pháp khoa học công nghệ hợp lý để tăng hệ số thu hồi, trong lúc chúng ta chưa phát hiện những mỏ mới và chưa tìm được sản lượng khai thác lớn.
  Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu lạc quan khi Viện phó Viện NIPI cho rằng, các sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ đã được phê duyệt vào các năm 2012 và 2013 là các văn liệu quan trọng, quyết định phần lớn sự phát triển thành công trong tương lai của Vietsovpetro. Thực hiện các hoạch định tiếp tục khai thác mỏ trong các báo cáo này sẽ làm tăng hiệu quả phát triển mỏ, đạt được hệ số thu hồi dầu cao hơn và hiệu quả kinh tế tốt hơn, góp phần quyết định giữ vững sự phát triển ổn định lâu dài cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
  Dù còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước nhưng người lao động Vietsovpetro luôn có niềm tin lớn vào sự thành công. Do đó, “trên cơ sở kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ IX, Đảng ủy Tập đoàn hoàn toàn đặt niềm tin vào trí tuệ, lòng yêu nghề nghiệp, lòng yêu nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên Vietsovpetro, đặc biệt các cán bộ khoa học kỹ thuật. Chúng tôi tin là các đồng chí sẽ hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao”, là lời nhắn nhủ nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà đồng chí Phạm Xuân Cảnh thay mặt Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi đến tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Liên doanh nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. Cũng là khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Mr. Lâm Hiếu: 0913.728.987

Hỗ trợ trực tuyến

ms.Trinh: 0982.309.822

Hỗ trợ trực tuyến